Disclaimer 

Promus Webdesign heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de websites beschikbare informatie. Promus Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de sites beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de websites.

Privacy 

Promus Webdesign kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens, omdat Promus Webdesign niet weet met welk doel deze websites wordt bezocht en ook niet weet waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken. Promus Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze websites weergegeven gegevens. Gegevens van gebruikers, die door de gebruikers op deze websites worden geplaatst, zullen door Promus Webdesign zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld en beveiligd. Promus Webdesign kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ontvreemding van dergelijke gegevens door derden door het omzeilen van de aanwezige beveiligingen of door het aftappen van communicatiestromen.

U wilt een eigen website?
U wilt een eigen website?
Klik hier voor de voordelen
Wat heeft u nodig voor een professionele website?
Wat heeft u nodig voor een professionele website?
Klik hier
Wat krijgt u bij Promus Webdesign?
Wat krijgt u bij Promus Webdesign?
Klik hier
U wilt uw website veranderen?
U wilt uw website veranderen?
Klik hier