Een goed ontwerp ondersteunt doel en inhoud van de site en zorgt voor de juiste uitstraling. De 'sfeer' moet passen bij u of uw bedrijf en het moet professioneel overkomen. Hiermee wekt u vertrouwen bij bezoekers en potentiële klanten en laat u zien dat het u ernst is. Ook zorgt het voor een balans tussen tekst (duidelijk en in een goed leesbaar lettertype) en afbeeldingen. Uw website dient er goed uit te zien in de meeste typen browsers, het programma waarmee websites bekeken worden, én toont goed in verschillende beeldschermresoluties. Naast de tot nu toe meest gebruikte standaard-browser Internet Explorer, zijn bijv. Firefox (Mozilla) en Google Chrome de laatste tijd snel in opkomst. Ook de bezoekers die deze programma's gebruiken, moeten uw site goed kunnen zien. Dit is niet automatisch het geval wanneer daar bij de bouw geen rekening mee is gehouden.

Lees meer >>

Webruimte en een internetadres
Webruimte en een internetadres
Klik hier
Ontwerp
Ontwerp
Klik hier
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid
Klik hier
Onderhoud
Onderhoud
Klik hier
Vindbaarheid
Vindbaarheid
Klik hier
Wat biedt Promus u?
Wat biedt Promus u?
Klik hier